Om Durgai Namaha
Om Rahave Namaha
Om Anjaneya Namaha
Om Saneeswaraya Namaha

Prayer completed!
Pin it


Share this pageGanesha     Shiva      Sairam      Krishna     Narayana     Mahalakshmi

Suryan     Chandran      Angaragan     Ketu     Budhan     Guru     Sukran     Saneeswarar      Rahu

Monday     Tuesday     Wednesday     Thursday     Friday     Saturday     Sunday
Home